Med izobrazbo in znanjem je velika razlika; prvo je natisnjeno na nekakšnem uradnem papirju in po možnosti tudi v glavi, drugo živi samo v okviru konkretne življenjske prakse in realnih okoliščin.
Med izobrazbo in znanjem je velika razlika; prvo je natisnjeno na nekakšnem uradnem papirju in po možnosti tudi v glavi, drugo živi samo v okviru konkretne življenjske prakse in realnih okoliščin.

Posted 1 year ago

About:

Kleinkram ist meine NetzFundgrube. Kleine Clips, Zitate, … und ab und zu auch was Eigenes

Utes & Christians Blog

Following: